Achtergrondinformatie details

From GroenGelinkt

Jump to: navigation, search

Algemene omschrijving

De achtergrondinformatie detail pagina toont de uitgebreide informatie die beschikbaar is voor achtergrond informatie.


Gebruiken dit component in een PHP pagina

Volg de volgende stappen om dit component in a PHP pagina te gebruiken:

 1. voeg het bestand "SupportMaterialDetailComponentFactory.php" in en maak een instance van het object. Merk op dat u het relatieve pad van het bestand dient te gebruiken, afhankelijk van de locatie van het php bestand.
 2. Roep de functie renderCss() binnen de <head> van de pagina om de stylesheets te laden.
 3. Roep de functie renderHtml() binnen de <body> van de pagina om de html te laden.
 4. Roep de functie renderJs() aan het eind van de <body> om de javascript te laden.

Voorbeeld:

<!DOCTYPE HTML>
<?php
 require_once(dirname(__FILE__).'/../SupportMaterialDetailComponentFactory.php');
 $component = SupportMaterialDetailComponentFactory::createInstance('supportmaterial-detail');
?>
<html>
 <head>
  <title><?php $component->renderTitleTag(); ?></title>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
  <?php $component->renderCss(); ?>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/groen/css/demo.css" />
 </head>
 <body>
  <div class="gg-container">
   <h1 id="logoGroengelinkt"><img src="../groen/images/logo_groenglinkt.jpg" alt="GroenGelinkt" /></h1>
   <?php $component->renderHtml(); ?>
   <?php $component->renderJs(); ?>
   <div class="demofooter">
    <a href="http://edepot.wur.nl/175667">Disclaimer</a>
   </div>
  </div>
 </body>
</html> 
Personal tools
Namespaces
Variants
Actions
Hoofdnavigatie
Ontsluiting
Aanbieden
Toolbox