Documentatie details

From GroenGelinkt

Jump to: navigation, search

Algemene omschrijving

De documentatie detail pagina toont de uitgebreide informatie die beschikbaar is voor documentatie.

Let op: documentatie is enkel beschikbaar voor de thema site 'algemeen publiek'


Gebruiken deze component in een PHP pagina

Om deze component in a PHP pagina te gebruiken:

 1. voeg het bestand "DocumentationDetailComponentFactory.php" in en maak een instantie aan van het object. Merk op dat u het relatieve pad van het bestand dient te gebruiken, afhankelijk van de locatie van het php bestand.
 2. Roep de functie renderCss() binnen de <head> van de pagina om de stylesheets te laden.
 3. Roep de functie renderHtml() binnen de <body> van de pagina om de html te laden.
 4. Roep de functie renderJs() aan het eind van de <body> om de javascript te laden.

Voorbeeld:

<!DOCTYPE HTML>
<?php
 require_once(dirname(__FILE__).'/../DocumentationDetailComponentFactory.php');
 $component = DocumentationDetailComponentFactory::createInstance('documentation-detail');
?>
<html>
 <head>
  <title><?php $component->renderTitleTag(); ?></title>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
  <?php $component->renderCss(); ?>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/groen/css/demo.css" />
 </head>
 <body>
  <div class="gg-container">
   <h1 id="logoGroengelinkt"><img src="../groen/images/logo_groenglinkt.jpg" alt="GroenGelinkt" /></h1>
   <?php $component->renderHtml(); ?>
   <?php $component->renderJs(); ?>
   <div class="demofooter">
    <a href="http://edepot.wur.nl/175667">Disclaimer</a>
   </div>
  </div>
 </body>
</html> 
Personal tools
Namespaces
Variants
Actions
Hoofdnavigatie
Ontsluiting
Aanbieden
Toolbox