Edurep Harvester

From GroenGelinkt

Jump to: navigation, search

GroenGelinkt heeft zelf geen voorziening om direct lesmateriaal aan te bieden. Lesmateriaal kan wel worden aangeboden aan Edurep, waarna GroenGelinkt Edurep gebruikt om te zoeken naar lesmateriaal. Meer informatie is te vinden op Aanbieders van lesmateriaal

Op de pagina implementatie tips is informatie te vinden waar je op moet letten bij het maken van een dataprovider.

Aannames GroenGelinkt

GroenGelinkt kan in principe alle lesmaterialen, die aan de NL-LOM specificatie voldoen, verwerken. Er zijn echter wel een aantal velden die met waarden specifiek voor het NME veld gemetadateerd moeten worden. Een overzicht van deze velden is te vinden op GroenGelinkt specificatie metadata lesmateriaal

Personal tools
Namespaces
Variants
Actions
Hoofdnavigatie
Ontsluiting
Aanbieden
Toolbox