GroenGelinkt specificatie metadata activiteiten

From GroenGelinkt

Jump to: navigation, search

Niet beschreven velden worden niet ondersteund.

Veld in groenGelinkt Veld in GG-OLOM Opmerking
uri GG-ALOM veld 1 general (1.1.2 Entry)
name GG-ALOM veld 1 general (1.2 Title)
description GG-ALOM veld 1 general (1.4 Description)
subjectUrl GG-ALOM veld 4 technical (4.3 Location)
keywords GG-ALOM veld 1 general (1.5 Keywords)
organisation GG-ALOM veld 2 life cycle (2.3.2 Entity) veld ORG in vCard
activityType GG-ALOM veld 5 educational (5.2. Learning Resource Type)
dateModified GG-ALOM veld 2 life cycle (2.3.3 Date)
duration GG-ALOM veld 5 educational (5.9 Typical Learning Time)
context GG-ALOM veld 5 educational (5.6 Context) PO, VO, KO of algemeen_publiek
verzorgingsgebied GG-ALOM veld 6 rights (6.6 Spatial Availability) punt met straal die aangeeft waar deze activiteit verzorgt kan worden
startDate & endDate GG-ALOM veld 6 rights (6.4 Temporal Availability) max 1 periode
groupPolicy GG-ALOM veld 6 rights (6.5 Group Restrictions)
rights.costs GG-ALOM veld 6 rights (6.1 Cost)
rights.copyrightAndOtherRestrictions GG-ALOM veld 6 rights (6.2 Copyright And Other Restrictions)
rights.description GG-ALOM veld 6 rights (6.3 Description)
civilAgeGroups GG-ALOM veld 9 classification vocabulaire "Leeftijdscategoriƫn voor algemeen publiek"
accessRestrictions GG-ALOM veld 9 classification vocabulaire "Toegankelijkheidrestricties"
educationalLevels GG-ALOM veld 9 classification vocabulaire "Educatie niveau's"
methods GG-ALOM veld 9 classification vocabulaire "Werkvormen"
themes GG-ALOM veld 9 classification vocabulaire "Thema's"
waterThemes GG-ALOM veld 9 classification vocabulaire "Waterthema's"
waterCanons GG-ALOM veld 9 classification vocabulaire "Watercanon's"
foodThemes GG-ALOM veld 9 classification vocabulaire "Voedselthema's"
locations GG-ALOM veld 7 relation

Voorbeeld

Hieronder staat een voorbeeld van hoe een metadata record voor een activiteit eruit zou kunnen zien.

Note Note: Let op dat niet alle hierboven genoemde velden terug te vinden zijn in het voorbeeld hieronder.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<oai_lom:lom
	xmlns:oai_lom="http://www.imsglobal.org/xsd/imsmd_v1p2"
	xmlns:nme_lomext="http://www.groengelinkt.nl/xsd/nme_lomext_v1p0"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.imsglobal.org/xsd/imsmd_v1p2 http://www.imsglobal.org/xsd/imsmd_v1p2p4.xsd">
	<oai_lom:general>
	<oai_lom:title><oai_lom:langstring xml:lang="nl">In de boomgaard rapen en proeven  - locaties in Overbetuwe (gr 1 t/m 8 )</oai_lom:langstring></oai_lom:title>
	<oai_lom:catalogentry>
		<oai_lom:catalog>uri</oai_lom:catalog>
		<oai_lom:entry>
			<oai_lom:langstring xml:lang="x-none">urn:host:algemeen:itm9626</oai_lom:langstring>
		</oai_lom:entry>
	</oai_lom:catalogentry>
	<oai_lom:language>nl</oai_lom:language>
	<oai_lom:description>
		<oai_lom:langstring xml:lang="nl">De leerlingen gaan in groepjes langs een aantal opdrachten. Aandachtspunten: het plukken en/of rapen van appels en peren, het maken van moes, nestkastjes bekijken en zaden zoeken.</oai_lom:langstring>
	</oai_lom:description>
	<oai_lom:keyword><oai_lom:langstring xml:lang="nl">Tuinbouw</oai_lom:langstring></oai_lom:keyword>
	<oai_lom:keyword><oai_lom:langstring xml:lang="nl">appels</oai_lom:langstring></oai_lom:keyword>
	<oai_lom:keyword><oai_lom:langstring xml:lang="nl">fruit</oai_lom:langstring></oai_lom:keyword>
	<oai_lom:keyword><oai_lom:langstring xml:lang="nl">LANDBOUW</oai_lom:langstring></oai_lom:keyword>
	<oai_lom:keyword><oai_lom:langstring xml:lang="nl">vruchten-zaden</oai_lom:langstring></oai_lom:keyword>
</oai_lom:general>
<oai_lom:lifecycle>
	<oai_lom:contribute>
		<oai_lom:role>
			<oai_lom:source>
				<oai_lom:langstring xml:lang="x-none">LOMv1.0</oai_lom:langstring>
			</oai_lom:source>
			<oai_lom:value>
				<oai_lom:langstring xml:lang="x-none">publisher</oai_lom:langstring>
			</oai_lom:value>
		</oai_lom:role>
		<oai_lom:centity>
			<oai_lom:vcard>BEGIN:VCARD
ORG:Natuursprong
EMAIL;TYPE=INTERNET:adres@groen.org
VERSION:3.0
END:VCARD</oai_lom:vcard>
		</oai_lom:centity>
		<oai_lom:date>
			<oai_lom:datetime>2013-08-21 20:46:33</oai_lom:datetime>
		<oai_lom:description><oai_lom:langstring xml:lang="nl">Datum van laatste bewerking of controle</oai_lom:langstring></oai_lom:description>
	</oai_lom:date>
</oai_lom:contribute>
</oai_lom:lifecycle>
<oai_lom:technical>
	<oai_lom:format>non-digital</oai_lom:format>
	<oai_lom:location>http://www.host.nl/algemeen/lesaanbod/itemtonen.php?code=9626</oai_lom:location>
</oai_lom:technical>
<oai_lom:educational>
	<oai_lom:learningresourcetype>
		<oai_lom:source>
			<oai_lom:langstring xml:lang="x-none">http://purl.edustandaard.nl/classification_activiteitstypes_nme_20110404</oai_lom:langstring>
		</oai_lom:source>
	<oai_lom:value><oai_lom:langstring xml:lang="x-none">excursie</oai_lom:langstring></oai_lom:value>
</oai_lom:learningresourcetype>
<oai_lom:context>
	<oai_lom:source>
		<oai_lom:langstring xml:lang="x-none">http://standaarden.groengelinkt-menukaart.nl/vocabulaire/vdex_context_nme_20120302.xml</oai_lom:langstring>
	</oai_lom:source>
	<oai_lom:value>
		<oai_lom:langstring xml:lang="x-none">PO</oai_lom:langstring>
	</oai_lom:value>
</oai_lom:context>
<oai_lom:typicallearningtime>
	<oai_lom:datetime>PT1H30M</oai_lom:datetime>
</oai_lom:typicallearningtime>
</oai_lom:educational>
<oai_lom:rights>
	<oai_lom:cost>
		<oai_lom:source>
			<oai_lom:langstring xml:lang="x-none">LOMv1.0</oai_lom:langstring>
		</oai_lom:source>
		<oai_lom:value>
			<oai_lom:langstring xml:lang="x-none">yes</oai_lom:langstring>
		</oai_lom:value>
	</oai_lom:cost>
	<oai_lom:copyrightandotherrestrictions>
		<oai_lom:source>
			<oai_lom:langstring xml:lang="x-none">LOMv1.0</oai_lom:langstring>
		</oai_lom:source>
		<oai_lom:value>
			<oai_lom:langstring xml:lang="x-none">yes</oai_lom:langstring>
		</oai_lom:value>
	</oai_lom:copyrightandotherrestrictions>
	<oai_lom:description>
		<oai_lom:langstring xml:lang="nl">afhankelijk gemeentelijke bijdrage</oai_lom:langstring>
	</oai_lom:description>
	<nme_lomext:temporalAvailability>
		<nme_lomext:period>BEGIN:VCALENDAR
			VERSION:1.0
			BEGIN:VEVENT
			DTSTART:20130101T000000
			DTEND:20351231T000000
			DESCRIPTION;LANGUAGE=nl_NL:Openingsperiode
			SUMMARY;LANGUAGE=nl_NL:Openingsperiode
			END:VEVENT
			END:VCALENDAR
		</nme_lomext:period>
	</nme_lomext:temporalAvailability>
	<nme_lomext:groupRestrictions>
		<nme_lomext:supervisionNecessary>true</nme_lomext:supervisionNecessary>
		<nme_lomext:supervisionOnLocation>true</nme_lomext:supervisionOnLocation>
		<nme_lomext:maxParticipantsPerSupervisor>35</nme_lomext:maxParticipantsPerSupervisor>
		<nme_lomext:minGroupSize>10</nme_lomext:minGroupSize>
		<nme_lomext:maxGroupSize>35</nme_lomext:maxGroupSize>
	</nme_lomext:groupRestrictions>
</oai_lom:rights>
<oai_lom:relation>
	<oai_lom:kind>
		<oai_lom:source>
			<oai_lom:langstring xml:lang="x-none">LOMv1.0</oai_lom:langstring>
		</oai_lom:source>
		<oai_lom:value>
			<oai_lom:langstring xml:lang="x-none">haspart</oai_lom:langstring>
		</oai_lom:value>
	</oai_lom:kind>
	<oai_lom:resource>
		<oai_lom:description>
			<oai_lom:langstring xml:lang="x-none">preview-image</oai_lom:langstring>
		</oai_lom:description>
		<oai_lom:catalogentry>
			<oai_lom:catalog>uri</oai_lom:catalog>
			<oai_lom:entry>
				<oai_lom:langstring xml:lang="x-none">http://www.hostname.nl/algemeen/lesaanbod/download/algemeen/standaardafbeeldingen/les.jpg</oai_lom:langstring>
			</oai_lom:entry>
		</oai_lom:catalogentry>
	</oai_lom:resource>
</oai_lom:relation>
<oai_lom:relation>
	<oai_lom:resource>
		<oai_lom:catalogentry>
			<oai_lom:catalog>uri</oai_lom:catalog>
			<oai_lom:entry>
				<oai_lom:langstring xml:lang="nl">urn:host:algemeen:loc235</oai_lom:langstring>
			</oai_lom:entry>
		</oai_lom:catalogentry>
	</oai_lom:resource>
</oai_lom:relation>
<oai_lom:relation>
	<oai_lom:resource>
		<oai_lom:catalogentry>
			<oai_lom:catalog>uri</oai_lom:catalog>
			<oai_lom:entry>
				<oai_lom:langstring xml:lang="nl">urn:host:algemeen:loc220</oai_lom:langstring>
			</oai_lom:entry>
		</oai_lom:catalogentry>
	</oai_lom:resource>
</oai_lom:relation>
<oai_lom:classification>
	<oai_lom:purpose>
		<oai_lom:source>
			<oai_lom:langstring xml:lang="x-none">LOMv1.0</oai_lom:langstring>
		</oai_lom:source>
		<oai_lom:value>
			<oai_lom:langstring xml:lang="x-none">competenties</oai_lom:langstring>
		</oai_lom:value>
	</oai_lom:purpose>
	<oai_lom:taxonpath>
		<oai_lom:source>
			<oai_lom:langstring xml:lang="x-none">http://standaarden.groengelinkt-menukaart.nl/vocabulaire/classification_competenties_nme_20120222.xml</oai_lom:langstring>
		</oai_lom:source>
		<oai_lom:taxon>
			<oai_lom:id>onderzoeken</oai_lom:id>
			<oai_lom:entry>
				<oai_lom:langstring xml:lang="nl">onderzoeken</oai_lom:langstring>
			</oai_lom:entry>
		</oai_lom:taxon>
		<oai_lom:taxon>
			<oai_lom:id>zintuiglijke_beleving</oai_lom:id>
			<oai_lom:entry>
				<oai_lom:langstring xml:lang="nl">zintuiglijke_beleving</oai_lom:langstring>
			</oai_lom:entry>
		</oai_lom:taxon>
	</oai_lom:taxonpath>
</oai_lom:classification>
<oai_lom:classification>
	<oai_lom:purpose>
		<oai_lom:source>
			<oai_lom:langstring xml:lang="x-none">LOMv1.0</oai_lom:langstring>
		</oai_lom:source>
		<oai_lom:value>
			<oai_lom:langstring xml:lang="x-none">educational level</oai_lom:langstring>
		</oai_lom:value>
	</oai_lom:purpose>
	<oai_lom:taxonpath>
		<oai_lom:source>
			<oai_lom:langstring xml:lang="x-none">http://purl.edustandaard.nl/vdex_classification_educationallevel_czp_20071115.xml</oai_lom:langstring>
		</oai_lom:source>
		<oai_lom:taxon>
			<oai_lom:id>po_groep1</oai_lom:id>
			<oai_lom:entry>
				<oai_lom:langstring xml:lang="nl">po_groep1</oai_lom:langstring>
			</oai_lom:entry>
		</oai_lom:taxon>
		<oai_lom:taxon>
			<oai_lom:id>po_groep2</oai_lom:id>
			<oai_lom:entry>
				<oai_lom:langstring xml:lang="nl">po_groep2</oai_lom:langstring>
			</oai_lom:entry>
		</oai_lom:taxon>
		<oai_lom:taxon>
			<oai_lom:id>po_groep3</oai_lom:id>
			<oai_lom:entry>
				<oai_lom:langstring xml:lang="nl">po_groep3</oai_lom:langstring>
			</oai_lom:entry>
		</oai_lom:taxon>
		<oai_lom:taxon>
			<oai_lom:id>po_groep4</oai_lom:id>
			<oai_lom:entry>
				<oai_lom:langstring xml:lang="nl">po_groep4</oai_lom:langstring>
			</oai_lom:entry>
		</oai_lom:taxon>
		<oai_lom:taxon>
			<oai_lom:id>po_groep5</oai_lom:id>
			<oai_lom:entry>
				<oai_lom:langstring xml:lang="nl">po_groep5</oai_lom:langstring>
			</oai_lom:entry>
		</oai_lom:taxon>
		<oai_lom:taxon>
			<oai_lom:id>po_groep6</oai_lom:id>
			<oai_lom:entry>
				<oai_lom:langstring xml:lang="nl">po_groep6</oai_lom:langstring>
			</oai_lom:entry>
		</oai_lom:taxon>
		<oai_lom:taxon>
			<oai_lom:id>po_groep7</oai_lom:id>
			<oai_lom:entry>
				<oai_lom:langstring xml:lang="nl">po_groep7</oai_lom:langstring>
			</oai_lom:entry>
		</oai_lom:taxon>
		<oai_lom:taxon>
			<oai_lom:id>po_groep8</oai_lom:id>
			<oai_lom:entry>
				<oai_lom:langstring xml:lang="nl">po_groep8</oai_lom:langstring>
			</oai_lom:entry>
		</oai_lom:taxon>
	</oai_lom:taxonpath>
	<oai_lom:taxonpath>
		<oai_lom:source>
			<oai_lom:langstring xml:lang="x-none">http://standaarden.groengelinkt-menukaart.nl/vocabulaire/classification_childcare_age_group_20120229.xml</oai_lom:langstring>
		</oai_lom:source>
	</oai_lom:taxonpath>
</oai_lom:classification>
<oai_lom:classification>
	<oai_lom:purpose>
		<oai_lom:source>
			<oai_lom:langstring xml:lang="x-none">LOMv1.0</oai_lom:langstring>
		</oai_lom:source>
		<oai_lom:value>
			<oai_lom:langstring xml:lang="x-none">discipline</oai_lom:langstring>
		</oai_lom:value>
	</oai_lom:purpose>
	<oai_lom:taxonpath>
		<oai_lom:source>
			<oai_lom:langstring xml:lang="x-none">http://purl.edustandaard.nl/vdex_classification_vakaanduidingen_vo_20071115.xml</oai_lom:langstring>
		</oai_lom:source>
	</oai_lom:taxonpath>
</oai_lom:classification>
<oai_lom:classification>
	<oai_lom:purpose>
		<oai_lom:source>
			<oai_lom:langstring xml:lang="x-none">LOMv1.0</oai_lom:langstring>
		</oai_lom:source>
		<oai_lom:value>
			<oai_lom:langstring xml:lang="x-none">accessibility restrictions</oai_lom:langstring>
		</oai_lom:value>
	</oai_lom:purpose>
	<oai_lom:taxonpath>
		<oai_lom:source>
			<oai_lom:langstring xml:lang="x-none">http://download.edustandaard.nl/vdex/classification_so_accessibility_restrictions_20100304.xml</oai_lom:langstring>
		</oai_lom:source>
		<oai_lom:taxon>
			<oai_lom:id>niet geschikt bij blindheid</oai_lom:id>
			<oai_lom:entry>
				<oai_lom:langstring xml:lang="nl">niet geschikt bij blindheid</oai_lom:langstring>
			</oai_lom:entry>
		</oai_lom:taxon>
	</oai_lom:taxonpath>
</oai_lom:classification>
<oai_lom:classification>
	<oai_lom:purpose>
		<oai_lom:source>
			<oai_lom:langstring xml:lang="x-none">LOMv1.0</oai_lom:langstring>
		</oai_lom:source>
		<oai_lom:value>
			<oai_lom:langstring xml:lang="x-none">idea</oai_lom:langstring>
		</oai_lom:value>
	</oai_lom:purpose>
	<oai_lom:taxonpath>
		<oai_lom:source>
			<oai_lom:langstring xml:lang="x-none">http://purl.edustandaard.nl/classification_idea_themas_nme_20110404</oai_lom:langstring>
		</oai_lom:source>
		<oai_lom:taxon>
			<oai_lom:id>dieren</oai_lom:id>
			<oai_lom:entry>
				<oai_lom:langstring xml:lang="nl">dieren</oai_lom:langstring>
			</oai_lom:entry>
		</oai_lom:taxon>
		<oai_lom:taxon>
			<oai_lom:id>natuur</oai_lom:id>
			<oai_lom:entry>
				<oai_lom:langstring xml:lang="nl">natuur</oai_lom:langstring>
			</oai_lom:entry>
		</oai_lom:taxon>
		<oai_lom:taxon>
			<oai_lom:id>planten</oai_lom:id>
			<oai_lom:entry>
				<oai_lom:langstring xml:lang="nl">planten</oai_lom:langstring>
			</oai_lom:entry>
		</oai_lom:taxon>
	</oai_lom:taxonpath>
</oai_lom:classification>
</oai_lom:lom>

Personal tools
Namespaces
Variants
Actions
Hoofdnavigatie
Ontsluiting
Aanbieden
Toolbox