Lesmateriaal details

From GroenGelinkt

Jump to: navigation, search

Algemene omschrijving

Het Leermateriaal pagina laat de gebruiker een overzicht zien van het leermateriaal.

Gebruik dit component in een PHP pagina

Volg de volgende stappen om dit component in a PHP pagina te gebruiken:

 1. Voeg het bestand "LearningObjectDetailComponentFactory.php" in en maak een instance van het object. Merk op dat u het relatieve pad van het bestand dient te gebruiken, afhankelijk van de locatie van het php bestand.
 2. Roep de functie renderCss() binnen <head> van de pagina om de stylesheets te laden.
 3. Roep de functie renderHtml() binnen de <body> van de pagina om de html te laden.
 4. Roep de functie renderJs() aan het eind van de <body> om de javascript te laden.

voorbeeld:

<?php
 require_once(dirname(_FILE_) . '/../LearningObjectDetailComponentFactory.php');
 $component = LearningObjectDetailComponentFactory::createInstance();
?>
<html>
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
    <title>Example 1</title>
    <?php $component->renderCss(); ?>
  </head>
  <body>
   <div class="gg-container">
    <?php
    $component->renderHtml();
     ?>

    <?php $component->renderJs(); ?>
   </div>
  </body>
</html>
Personal tools
Namespaces
Variants
Actions
Hoofdnavigatie
Ontsluiting
Aanbieden
Toolbox