Zoekresultaten

From GroenGelinkt

Jump to: navigation, search

Algemene omschrijving

De zoekresultaten pagina laat de gebruiker:


Gebruik deze component in een PHP pagina

Volg de volgende stappen om dit component in a PHP pagina te gebruiken:

 1. voeg het bestand "SearchResultComponentFactory.php" in en maak een instance van het object. Merk op dat u het relatieve pad van het bestand dient te gebruiken, afhankelijk van de locatie van het php bestand.
 2. Voeg de no-cache instructies toe om problemen met browser caching te voorkomen
 3. Roep de functie renderCss() binnen de <head> van de pagina om de stylesheets te laden.
 4. Roep de functie renderHtml() binnen <body> van de pagina om de html te laden.
 5. Roep de functie renderJs() aan het eind van de <body> om de javascript te laden.


Voorbeeld:

<?php
 header('Cache-Control: no-cache, must-revalidate');
 header('Expires: Sat, 26 Jul 1997 05:00:00 GMT');
 require_once(dirname(_FILE_) . '/../SearchResultComponentFactory.php');
 $searchResultComponent = searchResultComponentFactory::createInstance();
?>
<html>
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
    <title>Zoeken</title>
    <?php $searchResultComponent->renderCss(); ?>
  </head>
  <body>
   <div class="gg-container">
    <h1>Zoeken</h1>
    <?php
    $searchResultComponent->renderHtml();
     ?>
    <?php $searchResultComponent->renderJs(); ?>
   </div>
  </body>
</html>
Personal tools
Namespaces
Variants
Actions
Hoofdnavigatie
Ontsluiting
Aanbieden
Toolbox