GroenGelinkt Harvester

From GroenGelinkt

Revision as of 09:46, 4 December 2013 by Erlaan (Talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Binnen GroenGelinkt is een harvester aanwezig voor organisaties, activiteiten, locaties en documentatie. De harvester zal periodiek gegevens opvragen bij de aanbieder van de gegevens via het OAI-PMH protocol. De record data om de gegevens te transporteren is gebaseerd op NL-LOM.

Op de pagina implementatie tips is informatie te vinden waar je op moet letten bij het maken van een dataprovider.

Meer informatie

Contents

Aannames GroenGelinkt OAI-PMH harvester

Hieronder staan de aannames die GroenGelinkt doet met betrekking tot de implementatie van het OAI-PMH protocol. Voor handige links over dit onderwerp zie Standaarden Wiki Kennisnet - OAI-PMH.


Note Note: Ondanks het gebruik van de czp binding gebruikt GroenGelinkt wel degelijk de NL-LOM standaard. Op http://edurepdiensten.wiki.kennisnet.nl/Oaipmh.listmetadataformats wordt gesproken over de czp prefix die verwijst naar het schema http://www.imsglobal.org/xsd/imsmd_v1p2p4.xsd. Dit is ook het schema dat door GroenGelinkt gebruikt wordt voor de van NL-LOM afgeleide records. De prefix oai_lom verwijst naar hetzelfde schema (zie ook http://standaarden.wiki.kennisnet.nl/Verwijzing_naar_niet_bestaande_xsd_van_het_CZP). GroenGelinkt heeft geen ondersteuning voor de IEEE binding die binnen NL-LOM wordt gebruikt.

Werking Harvester GroenGelinkt

GroenGelinkt zal in de volgende volgorde harvesten:

 1. Organisaties
 2. Locaties
 3. Activiteiten
 4. Documentatie voor algemeen publiek

Dit is nodig omdat eerst de organisatie aanwezig moet zijn voordat de locatie eraan gekoppeld kan worden. Activiteiten moeten aan zowel locaties als organisaties gekoppeld worden en worden daarom als laatste opgevraagd. Het is dus niet mogelijk om activiteiten aan te bieden zonder dat er een bijbehorende organisatie/locatie voor wordt aangeboden.

Plaatjes

De plaatjes waar naar verwezen wordt via veld 7 relation (zie spec's hierboven) worden als link opgeslagen. GroenGelinkt zal deze zelf schalen en cachen. De gecachede en geschaalde plaatjes worden verwijderd zodra het object voorkomt in een harvest (dus effectief bij een update/delete). Wijzigingen in het plaatje worden dus pas zichtbaar na een wijziging in het metadata object.

De thumbnails kunnen worden meegegeven in vel 7 van LOM, zie hieronder voor een voorbeeld. De eerste wordt als main-image gebruikt.

  <relation>
    <kind>
      <source>
        <langstring xml:lang="x-none">LOMv1.0</langstring>
      </source>
      <value>
        <langstring xml:lang="x-none">haspart</langstring>
      </value>
    </kind>
    <resource>
      <description>
        <langstring xml:lang="x-none">preview-image</langstring>
      </description>
      <catalogentry>
      <catalog>URI</catalog>
        <entry>
          <langstring xml:lang="x-none">http://acadin.samendelen.nl/get/changeme:2908/METAFILE.PREVIEW.7ae42dc9-5ca8-47d1-a2da-c7ceede54f8e
        </entry>
      </catalogentry>
    </resource>
 </relation>

Vocabulaires

GroenGelinkt maakt gebruikt van een aantal vocabulaires specifiek voor het NME veld. Deze zijn te vinden via nme vocabulaires

Personal tools
Namespaces
Variants
Actions
Hoofdnavigatie
Ontsluiting
Aanbieden
Toolbox