Startpagina

From GroenGelinkt

Revision as of 11:11, 7 October 2014 by Conchita (Talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Contents

Introductie

Deze wiki dient als documentatie voor ontwikkelaars en site beheerders die GroenGelinkt componenten willen integreren op hun website. GroenGelinkt biedt de mogelijkheid om te zoeken naar de volgende 6 typen NME aanbod:

Ontsluitingsmogelijkheden

GroenGelinkt kent momenteel de volgende drie mogelijkheden voor het ontsluiten van NME aanbod op een website:

De eerste mogelijkheid is het eenvoudigst om op een site te integreren maar biedt de minste mogelijkheden om de geboden functionaliteit aan te passen. De laatste mogelijkheid kost de meeste inspanning maar biedt ook de meeste mogelijkheden. Onderstaande afbeelding toont een (vereenvoudigd) overzicht van de drie ontsluitingsmogelijkheden. In dit plaatje is achtergrondinformatie niet apart opgenomen. Het is in principe lesmateriaal, dat net iets anders gemetadateerd is. Het volgt dezelfde informatiestroom als lesmateraal.

Daarnaast is het ook mogelijk om informatie aan te bieden aan GroenGelinkt voor algemeen publiek. Alle typen, behalve lesmateriaal, kunnen door GroenGelinkt direct worden opgehaald uit externe repositories, zie ook GroenGelinkt Harvester. Lesmateriaal dient eerst aan Edurep te worden aangeboden (zie Edurep), waarna GroenGelinkt deze informatie weer uit Edurep ophaalt.

overzicht ontsluitingsmogelijkheden

Sinds versie 4.2 (Juni 2013) is het ook mogelijk om een koppeling op te zetten met locaties en organisatie in de Groene Kennissenbank

Ontsluiting met zoekwidget

Ontsluiting met behulp van een zoekwidget is de eenvoudigste ontsluitingsmogelijkheid. Integratie vereist alleen het knippen en plakken van HTML code. De ontwikkelde zoekwidget toont een zoekveld waar een zoekwoord ingevuld kan worden. De resultaten worden getoond op een door u zelf te bepalen website, waarin de GroenGelinkt zoekresultaatschermen zijn opgenomen. Meer informatie over deze ontsluitingsmogelijkheid vindt u op deze pagina: Ontsluiten met een zoekwidget.


Ontsluiting met PHP componenten

GroenGelinkt heeft PHP componenten ontwikkeld waarmee NME aanbod, met enige ontwikkelinspanning, ontsloten kan worden op PHP-gebaseerde websites. Het integreren van deze componenten op een website vereist softwareontwikkelvaardigheden. Meer informatie over deze vorm van ontsluiting is te vinden op de volgende pagina: Ontsluiten met behulp van PHP componenten.

De volgende PHP componenten zijn beschikbaar:

Ontsluiting door aan te sluiten op de GroenGelinkt Service API

Voor organisaties met meer specifieke wensen ten aanzien van het ontsluiten van NME aanbod op hun site biedt GroenGelinkt een Service API die het mogelijk maakt om zoekvragen te versturen en metadata op te vragen. Meer informatie over deze vorm van ontsluiting is te vinden op de volgende pagina: Ontsluiten door gebruik te maken van de Service API

Aanbieden van informatie over organisaties, locaties, activiteiten, lesmateriaal en documentatie voor algemeen publiek

Aanbieders met informatie over organisaties, locaties, activiteiten en documentatie voor algemeen publiek kunnen deze informatie aanbieden aan de menukaart van GroenGelinkt. Hiervoor is een interface (harvester) beschikbaar die gebruik maakt van het OAI_PMH 2.0 protocol. Hoe dit werkt is te vinden op GroenGelinkt Harvester

Aanbieders van lesmateriaal kunnen dit via hetzelfde protocol (OAI-PMH) aanbieden aan Edurep, waarna GroenGelinkt Edurep gerbuikt om dit te ontsluiten via de GroenGelinkt menukaart. Zie ook Edurep Aanbieders van metadata. Fysiek lesmateriaal kan aangeboden worden volgens de specificatie Lesmateriaal gekoppeld aan locaties

Gebruik GroenGelinkt - Disclaimer

Bij het gebruik van de GroenGelinkt infrastructuur wordt een disclaimer gehanteerd. Deze disclaimer wordt getoond als link in de footer van de demo site. Of u de GroenGelinkt disclaimer toont op uw eigen site bij het gebruik van de GroenGelinkt PHP componenten kunt u zelf bepalen. Zie voor de tekst van de disclaimer: http://edepot.wur.nl/175667.

Domeinmodel

Het GroenGelinkt domeinmodel beschrijft de informatie die voor de 6 typen aanbod (lesmateriaal, activiteiten, groene locaties, organisaties, achtergrondinformatie en documentatie voor algemeen publiek) ontsloten worden. Het domeinmodel is weergegeven in onderstaande afbeelding.

Leeswijzer:

domeinmodel

Metadateren

Een uitgebreide handleiding voor het metadateren van aanbod is te vinden op http://groengelinkt.nl/handleiding-groengelinkt.

Personal tools
Namespaces
Variants
Actions
Hoofdnavigatie
Ontsluiting
Aanbieden
Toolbox